VAR FÖRVARAR NI ERA VÄRDESAKER?

Att larma varje kvadratmeter av ert företag kan bli kostsamt och är i de flesta fall inte nödvändigt. Fundera på var i lokalen ni förvarar era värdesaker. Täcker vårt larmpaket in de ytorna eller behöver ni komplettera med ytterligare komponenter?

Ett effektivt sätt att larma en del av en lokal som är avgränsad från de redan larmade ytorna är att komplettera med en eller ett par extra rörelsedetektorer. Med en strategiskt placerad rörelsedetektor, exempelvis vid en passage man måste passera för att ta sig till flera olika rum, kan man ofta täcka in stora delar av ytorna för en rimlig kostnad.

SKALSKYDD ELLER EJ?

Med skalskydd menas att man larmar samtliga entrédörrar och bakdörrar med magnetkontakter  för att kunna ha dem larmade trots att man befinner sig i lokalen till exempel när man jobbar sent.

Vill man inte ha ett skalskydd kan man istället placera en rörelsedetektor  som tittar mot en eller flera ingångar som då kommer att larma om någon tar sig in den vägen.

ÖVRIGA KOMPONENTER ATT ÖVERVÄGA?

Utöver de komponenter vi redan nämnt ovan finns det ett par till som kan vara intressanta beroende på det enskilda behovet hos varje kund. Är du exempelvis intresserad av videoövervakning så kan du välja att köpa till en IP-kamera. Med våra IP-kameror får möjlighet till rörelseaktiverad inspelning, inspelning vid larm samt live streaming direkt till både dator och telefon.

Läs mer om IP-kameror här.

Vill du kunna styra din belysning och andra elektriska apparater på ditt företag så kan det var en god idé att köpa till våra fjärrströmbrytare. Med dem kan du skapa avancerade scheman och även skapa händelsestyrda regler som exempelvis släcker belysning när du larmar på ditt system.

Läs mer om larmets smarta funktioner här.

LÄTT ATT TA SIG IN PÅ ÖVRE PLAN?

Det kan vara värt att fundera på om det finns några yttre omständigheter som underlättar för en inbrottstjuv att ta sig in på övre plan. Finns där containrar, nödtrappa eller tak som gör övre plan lättillgängliga så kan det vara värt att fundera på om man ska placera en magnetkontakt  på närliggande fönster.

Securitas-hemlarm-centralapparat

CENTRALAPPARAT


Larmets centralenhet bör med fördel placeras så att man kan ansluta den till sin bredbandsuppkoppling. Larmets siren finns inbyggd i centralapparaten vilket kan vara värt att ha i åtanke vid placeringen.

Securitas-hemlarm-manöverpanel

MANÖVERPANEL


Manöverpanelen bör placeras innanför entrén så att du lätt kan komma åt den för att larma till och från när du lämnar och anländer till jobbet.

Securitas-hemlarm-magnetkontakt

MAGNETKONTAKT


Alla våra larmpaket levereras med minst en magnetkontakt. Den bör placeras vid entrén till ditt företag. Har du fler ytterdörrar är det en bra idé att larma även dessa med magnetkontakter. Du kan då sätta ditt larm i hemma-läge vilket larmar dörrarna samtidigt som du kan fortsätta att röra dig fritt inne i lokalerna.

Securitas-hemlarm-rörelsedetektor

RÖRELSEDETEKTOR


I de fall en inkräktare tar sig in i en icke larmad del av ytan vill man förhindra förflyttningar genom lokalerna. Detta görs effektivt genom att strategiskt placera ut rörelsedetektorer så att de täcker in så stora delar av lokalens icke larmade ytor som möjligt. Värt att tänka på är var man förvarar saker av värde och sedan titta på hur man kan täcka in så stor del av det utrymmet som möjligt. Att larma varje kvadratmeter av ett företag kan bli kostsamt och är i de flesta fall inte nödvändigt.

Securitas-hemlarm-rörelsedetektor-kamera

RÖRELSEDETEKTOR MED KAMERA


Rörelsedetektorn med kamera bör man placera där man tror att sannolikheten att en inbrottstjuv passerar är som störst, företrädesvis i ett hörn för maximal täckning.

Securitas-hemlarm-rökdetektor

RÖKDETEKTOR


Grundregeln är att placera rökdetektorn på den översta våning över trappan då all rök stiger uppåt och därför kommer att göra att larmet löser ut oavsett om branden eller rökbildningen uppstår på ett lägre beläget våningsplan. Har man fler våningsplan kan det vara värt att fundera på om man ska sätta en uppkopplad rökdetektor per våning.